Kas mēs esam

Latvijas Transatlantiskā organizācija (LATO) ir nevalstiska sabiedriska organizācija, kas apvieno domubiedrus, kuri vēlās veicināt aktīvu Latvijas dalību NATO, sadarbību ar sabiedrotajiem un drošību, pievēršot uzmanību aizsardzības un demokrātijas jautājumiem.

Statūti

LATO mērķi

  • informēt Latvijas sabiedrību par NATO un Latvijas dalību NATO, kā arī par Latvijas un starptautisko drošību
  • veicināt sadarbību ar citām valstīm ar mērķi informēt šo valstu iedzīvotājus par Latviju kā NATO dalībvalsti
  • organizēt sabiedrības informēšanas pasākumuspar Latvijas un Eiro-Atlantiskās drošības politikas aktuālajām tēmām
  • veicināt Latvijas kā NATO dalībvalsts starptautiskās lomas nostiprināšanos
  • veicināt starptautiskās sabiedrības izpratni par Latvijas drošības un ārpolitikas mērķiem

Kas ietilpst LATO darbībā

  • vairot informāciju un veicināt diskusijas par Latvijas drošības un aizsardzības politikas jautājumiem
  • veicināt pētījumus par Latvijas un starptautiskās sabiedrības drošības politikas jautājumiem
  • organizēt seminārus, konferences, priekšlasījumus un citus pasākumus
  • piedalīties starptautiskos drošības politikas forumos
  • sadarboties ar LATO mērķu atbalstītājām organizācijām Latvijā un ārvalstīs

2011. gadā LATO piešķirts arī sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomā pilsoniskas sabiedrības attīstība, kas ir būtisks novērtējums LATO mērķiem un darbībai šo gadu laikā, kā arī iespēja veidot ciešāku un pilnvērtīgāku sadarbību ar korporatīvajiem partneriem*.
*Uzņēmumiem saskaņā ar likumu “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”span , ziedojot Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumuspan , ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi 85% apmērā no noziedotās summas, taču ne vairāk kā 20% no kopējās nodokļa summas.

Izpildbirojs

Sigita Struberga
Ģenerālsekretāre
[email protected]
(+371) 26868668
Rovena Berga
Projektu vadītāja
[email protected]
(+371) 26121407
Kristaps Celmiņš
Projektu vadītājs
[email protected]
(+371) 25454185
Justīne Elferte
Stratēģiskās attīstības vadītāja
[email protected]