Transatlantiskā drošības iniciatīva II

Transatlantiskā drošības iniciatīva II

28. jūnijā IRI kopā ar LATO rīkoja apaļa galda diskusiju, lai pārrunātu Baltijas jūras reģiona drošību. Īpaša uzmanība tika pievērsta Soft Security (maigas drošības) jautājumiem Latvijā, kā arī NATO Austruma flanga stiprināšanas dienaskārtībai.

Diskusijā piedalījās arī LATO geņerālsekretāre Sigita Struberga un Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskās pētniecības centra direktors Toms Rostoks.

Projekta noslēgumā, balstoties uz mācību braucieniem un semināros gūto pieredzi, dalībnieki publicēs balto grāmatu. Baltā grāmata tiks izplatīta un prezentēta atbilstošās vietās katrā no programmā pārstāvētajām valstīm, un dalībniekiem tiks dota iespēja prezentēt savus secinājumus ievērojamās drošības konferencēs.

Vairāk par projektu šeit