Dokumentālā filma

Dokumentālās filmas mērķis ir vērst uzmanību uz sieviešu lomu aizsardzības, militārajā un drošības nozarē, kā arī atspoguļot sieviešu darbu Latvijas Republikā un NATO aliansē.

 

Filma ir paredzēta kā pētījums, kas iedziļinās aizsardzības, militāro un drošības nozaru visos aspektos. Pētījumā plānots izklāstīt izaugsmes iespējas, lauzt ar profesiju saistītos stereotipus un veicināt diskursu. Filma sastāvēs no vairākām intervijām ar sievietēm aizsardzības sektorā dažādos institucionālās hierarhijas līmeņos. Lai gan filmas fokuss ir pievērst sabiedrības uzmanību sieviešu lomai aizsardzības sektoram Latvijā, tā nekoncentrēsies tikai uz sieviešu lomu nacionālā līmeni. Ir pagājuši daudzi gadi, kopš Latvija ir bijusi viena ar ambīcijām aizsardzības jomā, tādēļ filma arī ieskicēs sadarbības un komunikācijas nozīmi reģionālā un starptautiskā līmenī. Akcentējot sadarbības nozīmi, filmā tiks iekļautas arī sievietes, kas atrodas NATO paplašinātās klātbūtnes ietvaros Latvijā, lai arī viņu uztvere un viedokļi tiktu pausti filmas ietvaros.

 

Dokumentālās filmas producents ir Latvijā zināmais žurnālists Atis Klimovičs. Minētajam producentam ir liela pieredze dokumentālo filmu veidošanā Latvijā, kā arī aizsardzības nozares aktualitāšu izpētē un sabiedrības informēšana par tām.

 

Filmas pirmizrāde gaidāma 2022. gada sākumā.