Zināšanu diskursa izveide

Ir pagājušas vairāk nekā divas desmitgades, kurās ir īstenotas iniciatīvas un izstrādāta politika  sieviešu atbalstam Apvienoto Nāciju Organizācijas ietvaros. Tomēr sieviešu līdzdalība visos lēmumu pieņemšanas līmeņos tiek kavēta ar strukturāliem šķēršļiem un nespēju piekļūt politiskajai sistēmai.

 

Ņemot vērā minēto problemātiku, LATO vēlas dot ieguldījumu trūkstošajās zināšanās, izpratnē un akadēmiskajā diskursā par sievietēm, mieru un drošību starptautiskajā arēnā, jo īpaši Baltijā un Latvijā.

Pētījuma mērķis ir publicēt rakstu sēriju norādot, analizējot un novērtējot būtiskākās problēmas, kas saistītas ar sievietēm miera un drošības jomā. Turklāt publikāciju sērijā būtu norādīti ieteikumi un detalizēti rīcības virzieni par to, kā var uzlabot iekļaujošu politiku Latvijā un Baltijā, analizējot labāko praksi globālā mērogā.