Kas mēs esam

Latvijas Transatlantiskā organizācija (LATO) ir nevalstiska sabiedriska organizācija, kas apvieno domubiedrus, kuri vēlās veicināt aktīvu Latvijas dalību NATO, sadarbību ar sabiedrotajiem un drošību, pievēršot uzmanību aizsardzības un demokrātijas jautājumiem.

Statūti

LATO mērķi

LATO ir 2000. gadā dibināta nevalstiska organizācija. Tās mērķis ir informēt sabiedrību par NATO un Latvijas dalību aliansē, organizēt informatīvus publiskus pasākumus par Latvijas un eiroatlantiskās drošības jautājumiem, veicināt partnerību ar citām valstīm, atbalstīt Latvijas kā NATO dalībvalsts starptautisko lomu un veicināt starptautiskās sabiedrības izpratni par Latvijas ārpolitikas un drošības politikas mērķiem. Pēdējo 20 gadu laikā LATO ietvarā ir apvienojušies akadēmiķi, politiķi, pārmaiņu veicinātāji, biznesa līderi un plašākas drošības un aizsardzības nozares pārstāvji. LATO organizē ietekmīgāko drošības konferenci Baltijas jūras reģionā: ikgadējo Rīgas konferenci. Tā veicina diskusijas par jautājumiem, kas skar transatlantisko kopienu, un ik gadu pulcē starptautiskus ekspertus ārlietu un drošības/aizsardzības jautājumos, politikas veidotājus, žurnālistus un biznesa pārstāvjus. LATO veicina politikai nozīmīgus pētījumus par tādām tēmām kā sievietes, miers un drošība, izturētspēja pierobežā un subjektīvā drošības uztvere. LATO virza iniciatīvas ar mērķi veicināt Latvijas, Baltijas un Eiropas jauniešu interesi par ar drošību saistītajiem jautājumiem, tostarp, veido Rīgas konferences ikgadējo nākotnes līderu forumu un meistarklases jaunajiem politiskajiem līderiem.

Kas ietilpst LATO darbībā

  • vairot informāciju un veicināt diskusijas par Latvijas drošības un aizsardzības politikas jautājumiem
  • veicināt pētījumus par Latvijas un starptautiskās sabiedrības drošības politikas jautājumiem
  • organizēt seminārus, konferences, priekšlasījumus un citus pasākumus
  • piedalīties starptautiskos drošības politikas forumos
  • sadarboties ar LATO mērķu atbalstītājām organizācijām Latvijā un ārvalstīs

2011. gadā LATO piešķirts arī sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomā pilsoniskas sabiedrības attīstība, kas ir būtisks novērtējums LATO mērķiem un darbībai šo gadu laikā, kā arī iespēja veidot ciešāku un pilnvērtīgāku sadarbību ar korporatīvajiem partneriem*.
*Uzņēmumiem saskaņā ar likumu “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”span , ziedojot Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumuspan , ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi 85% apmērā no noziedotās summas, taču ne vairāk kā 20% no kopējās nodokļa summas.

Izpildbirojs

Sigita Struberga
Ģenerālsekretāre
[email protected]
(+371) 26868668
Viesturs Bērziņš
YATA Vadītājs
[email protected]

Izpildbirojs

Sigita Struberga
Ģenerālsekretāre
[email protected]
(+371) 26868668
Viesturs Bērziņš
YATA Vadītājs
[email protected]
Inga Kanasta-Zabarovska
Biroja vadītāja
[email protected]
Viesturs Romka
Projektu vadītājs
[email protected]

Valde

Dagnija Lejiņavaldes priekšsēdētāja
Māris Cepurītisvaldes loceklis
Sandis Šrādersvaldes loceklis
Žaneta Ozoliņavaldes prieksšēdētājas vietniece
Toms Baumanisvaldes priekšsēdētājas vietnieks
Roberts Erdmanisvaldes loceklis
Nora Vanagavaldes locekle
Mārtiņš Mūrnieksvaldes loceklis
Heinrihs Rozēnsvaldes loceklis