Baltijas valstu jauno politisko līderu meistarklases

2020. gada 26. septembrī tika atklātas Baltijas valstu Jauno politisko līderu meistarklases, kurās piedalās 40 jaunie politiskie līderi no visām trim Baltijas valstīm. Projektu realizē Latvijas Transatlantiskā organizācija sadarbībā ar Konrāda Adenauera fondu Baltijas valstīs, Igaunijas Atlantijas līguma asociāciju un Lietuvas Atlantijas līguma asociāciju. Programmas ietvaros jauniešiem 6 nedēļu laikā tiek sniegta iespēja izzināt Baltijas vadošo politiķu, praktiķu un politologu viedokļus un pieredzi, kā arī gūt ieskatu apgūto zināšanu praktiskajā pielietojumā, klausoties lekcijās un piedaloties diskusijās. Meistarklases notiek interneta vidē, kas ļauj Baltijas jauniešiem neatkarīgi no to atrašanās vietas piedalīties un diskutēt par tādām politiski nozīmīgām tēmām kā demokrātija un vērtības, politiskā līdzdalība un laba pārvaldība, ilgtspējīga vide, līderība, Baltijas valstu politiskā un ekonomiskā sadarbība, drošības jautājumi, kā arī Eiropas Savienības loma Baltijas valstīs.

Date

26. oktobris, 2020