Politikas ieteikumi: Trīs jūru iniciatīvas pilsoniskās sabiedrības forums 2022, savienojot valstis, reģionus un sabiedrības: debates, inovācijas un rīcība

Politikas ieteikumi: Trīs jūru iniciatīvas pilsoniskās sabiedrības forums 2022, savienojot valstis, reģionus un sabiedrības: debates, inovācijas un rīcība

Trīs jūru iniciatīvas pilsoniskās sabiedrības forumu “Savienojot valstis, reģionus un sabiedrības: debates, inovācijas un rīcība” atklāja Valsts prezidents Egils Levits un to organizēja Latvijas Transatlantiskā organizācija, Valsts prezidenta kanceleja un LR Ārlietu ministrija.

Trīs jūru iniciatīvas (3SI) pilsoniskās sabiedrības foruma (CSF) mērķis ir nodrošināt unikālu un principiāli jaunu platformu ideju un zināšanu apmaiņai starp pilsoniskās sabiedrības dalībniekiem iesaistītajās dalībvalstīs, kas ir tieši ieinteresēti ilgtermiņa sadarbībā. Pilsoniskās sabiedrības forums nodrošina atbalsta mehānismu demokrātijas, drošības un ilgtspējības stiprināšanai un savstarpēja izdevīguma saikņu veidošanai starp dalībvalstīm un to partneriem Eiropā un ārpus tās. Tas nozīmē atbalstīt pilsonisko sabiedrību 3SI, aizsargājot demokrātiskos principus un vērtības, piemēram, sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, politisko un ekonomisko lēmumu pārredzamības saglabāšanu un iedzīvotāju iesaistīšanu reģionālajās un Eiropas iniciatīvās. Pilsoniskās sabiedrības foruma dalībnieki apsprieda četras tēmas, kas svarīgas 3JI sabiedrībām, proti, savienojamība, digitalizācija, drošība un pārvaldība. Identificējot sadarbības potenciālu, izaicinājumus un esošos projektus, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji sniegs ieteikumus, ar kuriem iepazīstināt 3SI vadītājus samita laikā Rīgā 2022. gada jūnijā.

Pilsoniskās sabiedrības pārstāvji pievērsās šiem jautājumiem un ierosināja plašu rekomendāciju klāstu, kas vēl jāapspriež un jāīsteno sadarbībā ar politikas veidotājiem, uzņēmēju aprindām un sabiedrību kopumā.

Lasiet un lejupielādējiet politikas ieteikumus angļu valodā šeit