Pilsoniskajai sabiedrībai ir būtiska loma Trīs jūru reģiona noturības stiprināšanā

Pilsoniskajai sabiedrībai ir būtiska loma Trīs jūru reģiona noturības stiprināšanā

Aizvadītajā nedēļas nogalē, 2022. gada 20. un 21. maijā, Rīgā pirmo reizi norisinājās Trīs jūru iniciatīvas (3JI) Pilsoniskās sabiedrības forums, kuru atklāja Latvijas Valsts prezidents Egils Levits. Pilsoniskās sabiedrības foruma mērķis ir nodrošināt unikālu platformu, ar kuras palīdzību veicināt jaunu ideju un zināšanu apmaiņu un veidot dialogu starp pilsoniskās sabiedrības dalībniekiem no 3JI iesaistītajām valstīm.

Savā atklāšanas runā Valsts prezidents Egils Levits uzsvēra, ka “Trīs jūru iniciatīva ir unikāls vadmotīvs: tā ir politiski iedvesmota un komerciāli virzīta. Finansēšanai jau ir iesniegti dažādi pārrobežu infrastruktūras projekti, kas paredz enerģētikas, transporta un digitālās savienojamības attīstību ES ziemeļu-dienvidu virzienā, iesaistot arī mūsu kaimiņvalstis.” Valsts prezidents piebilda, ka Trīs jūru iniciatīvas mērķis ir palīdzēt šo reģionu attīstīt, uzlabojot savienojamību, un tas nozīmē arī savienojamību starp iedzīvotājiem. “Šajā Iniciatīvā ļoti svarīga loma ir pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm. Iecerēts, ka idejas un ieteikumi, kuri tiks apkopoti Pilsoniskās sabiedrības foruma laikā, tiks prezentēti politiskajiem un biznesa līderiem Trīs jūru iniciatīvas Samitā un Biznesa forumā Rīgā, kas norisināsies pēc mēneša. Pilsoniskās sabiedrības forums var kļūt par jaunu tradīciju,” piebilda Latvijas Valsts prezidents.

3JI Pilsoniskās sabiedrības foruma dalībniekus uzrunāja arī Latvijas Ministru prezidenta parlamentārā sekretāre Evika Siliņa, Igaunijas Ārlietu ministrijas īpašais vēstnieks savienojamības un 3JI jautājumos Tīts Rīsalo (Tiit Riisalo), Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas loceklis Janušs Pietkevičs (Janusz Pietkiewicz) un Edgars Bondars, speciālo uzdevumu vēstnieks 3JI Samita sagatavošanas jautājumos, un citi politiķi, diplomāti, eksperti un NVO pārstāvji, kuri iesaistījās diskusijās par savienojamības, digitalizācijas, drošības un pārvaldības perspektīvām Trīs jūru reģionā.

Uzlabota un pastiprināta savienojamība Trīs jūru reģionā ir viena no 3JI galvenajām prioritātēm. Aktuālā ģeopolitiskā situācija nosaka nepieciešamību stiprināt reģiona noturību tādos sektoros kā enerģētika, digitalizācija, veselība un sabiedrības noturība, jo tieši šīs jomas noteiks Trīs jūru reģiona spēju stāties iepretim ne tikai pašreizējiem ģeopolitiskajiem izaicinājumiem, bet arī nodrošinās reģiona izaugsmi un attīstību nākotnē. “Šodien pieņemtie lēmumi ietekmēs turpmākās desmitgades. Sarežģītā ģeopolitiskā situācija maina veidu kā domājam par prioritātēm un nepieciešamību veidot ciešu starpvalstu sadarbību, un mūsu pilsoniskā sabiedrība pieprasa neatkarību no Krievijas enerģijas avotiem. Mums jādomā par reģionālas sadarbības sinhronizāciju, un enerģētika šobrīd  ir viena no galvenajām prioritātēm,” sacīja Latvijas Ministru prezidenta parlamentārā sekretāre Evika Siliņa.

Domājot par to, kā Trīs jūru reģionam labāk izmantot iespējas iesaistīt pilsonisko sabiedrību, Igaunijas Ārlietu ministrijas īpašais vēstnieks savienojamības un Trīs jūru iniciatīvas jautājumos Tīts Rīsalo sacīja, ka jau šobrīd tieši šī reģiona valstu noturība pieaug un ne tikai pret notiekošo karu, bet arī domājot par Rietumu tirgus ekonomiku. “Tomēr šajos laikos esam atgriezušies pie pamatiem, un viss ir atkarīgs no uzticēšanās un partnerattiecībām, pilsoniskajai sabiedrībai mijiedarbībā ir vissvarīgākā loma,” sacīja Rīsalo kungs.

“Trīs jūru reģionam ir kopīga identitāte un mūs raksturo spēja ātri virzīties uz priekšu, kā arī esam atvērti jaunām un digitālām attīstības iespējām, un pilsoniskajai sabiedrībai ir ļoti liela nozīme šīs identitātes attīstīšanā un stiprināšanā,” uzsvēra E. Bondars.

Tomēr, lai vēl vairāk nostiprinātu pilsoniskās sabiedrības lomu, ir svarīgi Iniciatīvu padarīt vēl redzamāku, uzklausot nevalstisko organizāciju viedokļus. “Ir nepieciešams stiprs atbalsts pilsoniskās sabiedrības lomas un sociālā dialoga veicināšanai,” sacīja Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas loceklis Janušs Pietkevičs.

Latvijas Transatlantiskās organizācijas (LATO) valdes priekšsēdētāja Žaneta Ozoliņa uzsvēra, ka “Trīs jūru reģiona panākumi slēpjas trīs ieinteresēto pušu – politiku veidotāju, privātā sektora un pilsoniskās sabiedrības – spējā cieši sadarboties. Un ja šie trīs dalībnieki satiksies, tas būs izrāviens jaunas reģionālās identitātes veidošanā.”

3JI Pilsoniskās sabiedrības forumu organizēja Latvijas Transatlantiskā organizācija (LATO) sadarbībā ar Latvijas Valsts prezidenta kanceleju un Latvijas Republikas Ārlietu ministriju. Konferences galvenais partneris bija Centrāleiropas analīzes un mediju platforma “Visegrad Insight”.

3JI Pilsoniskās sabiedrības foruma diskusijas videoierakstu var skatīt šeit: https://fb.watch/d8Kcaz9R3F

3JI Pilsoniskās sabiedrības foruma kopīgās noslēguma sesijas videoierakstu var skatīt šeit: https://fb.watch/d8Km4Ruw5W/