Fakti un resursi “Sievietes, miers un drošība”

Fakti un resursi “Sievietes, miers un drošība”

🗣 Militārie izdevumi ir sasnieguši visu laiku augstāko līmeni, tajā pašā laikā sarūk sieviešu īpatsvars miera sarunās — šobrīd ANO vadītajos procesos ir tikai 19% sieviešu.

Resurss

🗣 Pašreizējā tempā būs nepieciešami vēl 286 gadi, lai reformētu tiesisko regulējumu un veicinātu, īstenotu un uzraudzītu dzimumu līdztiesību sabiedriskajā dzīvē.

Resurss

🗣 Vairāk nekā 1 no 10 sievietēm un meitenēm vecumā no 15 līdz 49 gadiem pēdējā gada laikā ir bijusi pakļauta seksuālai un/vai fiziskai vardarbībai no sava partnera puses.

Resurss

🗣 Covid-19 krīzes, klimata ārkārtas situācijas un pieaugošās ekonomiskās un politiskās nedrošības apstākļos dzimumu līdztiesība ne tikai nav virzījusies uz priekšu, bet ir sākusi regresēt. Visā pasaulē pieaugošā pretreakcija pret sieviešu iespējām un tiesībām apdraud pat vispāratzītu brīvību aizsardzību.

Resurss

🗣 Kopš Covid-19 pandēmijas sieviešu līdzdalība darba tirgū 2022. gadā ir mazāka nekā pirms pandēmijas (50,8 % salīdzinājumā ar 51,8 % 2019. gadā)

Resurss

🗣 Šobrīd piespiedu kārtā pārvietoto sieviešu un meiteņu skaits ir lielāks nekā jebkad agrāk: līdz 2021. gada beigām aptuveni piespiedu pārvietoti 44 miljoni sieviešu un meiteņu.

Resurss