Startē projekts #DrošaRobeža

Startē projekts #DrošaRobeža

No 1. novembra līdz 31. decembrim Latvijas Transatlantiskās organizācijas (LATO) vadībā noris informācijas telpas drošības projekts #DrošaRobeža. Projektā paredzētas četras darbnīcas ar astoņām simulācijas sesijām Latvijas austrumu robežas reģionos: Augšdaugavas novadā, Balvu novada Viļakā, Krāslavas novada Krāslavā un Alūksnē. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, semināri notiks tiešsaistes formātā.

Projekta rezultātā plānots noskaidrot pierobežā dzīvojošo kopienu prakses, kā pretstāvēt informatīvajiem uzbrukumiem, īpaši robežu drošības jautājumos. Kopienu pārstāvju piedāvātā pieredze un zināšanas ļaus izstrādāt ieteikumus un turpmākos soļus sabiedrības informatīvās drošības veicināšanai. Projekta noslēgumā iegūtie rezultāti, izvērtējums un ieteikumi tiks prezentēti diskusijā, kurā piedalīsies kā vietēja, tā arī nacionāla un starptautiska līmeņa speciālisti. Projekta gala ziņojums būs publiski pieejams Latvijas Transatlantiskās organizācijas mājaslapās www.lato.lv un www.securebaltics.eu. Tāpat tiks izstrādāti metodiskie un sociālo kampaņu materiāli.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Valsts kanceleju un NATO Publiskās diplomātijas nodaļu.