Baltijas jūras reģiona Jauno līderu akadēmija

Baltijas jūras reģiona Jauno līderu akadēmija

No 2021. gada 27. marta līdz 8. maijam norisinājās Latvijas Transatlantiskās organizācijas (LATO) un Konrāda Adenauera fonda Baltijas valstīs (KAS) organizētā Baltijas jūras reģiona Jauno līderu akadēmija. Projekta sešu nedēļu laikā dalībnieki no deviņām reģiona valstīm tiešsaistē apguva jaunas zināšanas lekcijās, piedalījās diskusijās un praktiskās meistarklasēs.

Baltijas jūras reģiona Jauno līderu akadēmija bija trešais šāda formāta projekts, ko LATO un KAS īstenoja kopš COVID-19 pandēmijas sākuma. Sākotnēji projekts tika rīkots Latvijas jauniešiem, pēc tam dalībniekiem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, un šoreiz jau tika iesaistīti jaunieši no visa Baltijas jūras reģiona, pulcējot dalībniekus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Krievijas, Norvēģijas, Dānijas, Polijas un Vācijas. Dalībnieki bija jauniešu vecumā no 18 līdz 25 gadiem, kas pārsvarā studē politiku, starptautiskās attiecības vai jurisprudenci.

Projekta ietvaros jauniešiem tika sniegta iespēja noklausīties sešas ekspertu lekcijas, par Baltijas jūras reģionu, apskatot Baltijas jūras reģiona drošību, NATO lomu tajā, radikalizācijas un populisma radītos draudus, ilgtspējīgas attīstības iespējas un izaicinājums, kā arī iespējas cīnīties pret dezinformācijas radītajiem draudiem.

Tāpat dalībnieki piedalījās diskusijā ar Zviedrijas politiķi Sofiju Arkelstenu, Vācijas vēstnieku Latvijā Kristianu Heltu, kā arī savstarpējā diskusijā  par Eiropas Savienības vērtībām, ko vadīja Dr. Florians Hartlebs. Šo nedēļu laikā dalībnieki apguva jaunas konflikta deeskalācijas un argumentēšanas prasmes, kā arī piedalījās divu dienu garā simulācijas spēlē par Eiropas Savienības Austrumu partnerību.

Pēc akadēmijas dalībnieki organizatoriem pauda atzinīgus vārdus, uzsverot iespēju arī pandēmijas laikā iepazīt aktīvus jauniešus no citām valstīm reizē gūstot vērtīgas zināšanas un prasmes, kuras ir iespējams pēc tam arī pielietot dzīvē.