Spēle: NATO misija “Debunk Twister”

Spēle: NATO misija “Debunk Twister”

Sadarbībā ar NATO Sabiedriskās diplomātijas nodaļu ir izstrādāta un pieejama jauna stratēģiskā galda spēle, kas simulē dažādus scenārijus un incidentus informatīvo izaicinājumu jomā.

Spēles “Battle of Narratives” mērķis ir veicināt informētību, rosināt diskusijas un sniegt stabilu pamatu informatīvās noturības un medijpratības mācīšanai.
Spēlētāji gūs labumu no lielākas izpratnes par to, cik svarīga ir mediju lietotprasme un informatīvā noturība. Spēle arī veicinās viņu izpratni par NATO. Tā sniedz atbalstu aktīviem iedzīvotājiem, skolotājiem, viedokļu līderiem, NVO aktīvistiem un citiem sabiedrības locekļiem, lai inovatīvā veidā vadītu diskusijas par šīm tēmām.

Projekta inovatīvo raksturu demonstrē spēle ar iespējamiem dažādiem scenārijiem/incidentiem, kas simulē un risina dažādus reālus informatīvus izaicinājumus. Šādas spēles izstrādes galvenais mērķis ir veicināt informētību, rosināt diskusijas un nodrošināt stabilu pamatu mācībām par informatīvo noturību un medijpratību, NATO un tās funkcijām, īpaši uzsverot informatīvās operācijas. No šīs aktivitātes labumu gūst visas iesaistītās puses. No vienas puses, dalībnieki gūst labumu no labākas izpratnes un izpratnes par informatīvās noturības nozīmi un zināšanām par NATO. No otras puses, tā sniedz atbalstu aktīviem pilsoņiem, skolotājiem, viedokļu līderiem, NVO aktīvistiem un citiem ieinteresētajiem dalībniekiem, lai inovatīvā veidā mācītu par iepriekš minētajiem jautājumiem. Turklāt ar šo pasākumu tika uzsākta kampaņa, kas vērsta tikai uz konkrēto spēli un TĀS spēlēšanu, lai mācītu un mācītos par transatlantisko drošību, informācijas un sabiedrības noturību, NATO. Kampaņa bija vērsta uz sabiedriskās domas veidotājiem, pilsonisko sabiedrību un jauno paaudzi kopumā. Veicinot viņu informētību un noturību, mēs veicinām stratēģiskās noturības nozīmi valsts un iestāžu, kā arī starptautiskā līmenī.

Spēles noteikumi un kārtis ir lejuplādējamas ŠEIT.

 

Izstrādātāji
Jānis Rungulis

ir vadošais partneris uzņēmumā East Stratcom Consulting, kas īsteno Eiropas Savienības stratēģiskās komunikācijas kampaņas Austrumu partnerības valstīs (Armēnijā, Azerbaidžānā, Baltkrievijā, Gruzijā, Gruzijā, Moldovā un Ukrainā) un īsteno Stratcom kapacitātes stiprināšanas projektus. No 2015. līdz 2021. gadam viņš darbojās ES Austrumu Stratcom darba grupā, iesaistoties EUvsDisinfo komandas centienos novērst prokremlisku dezinformāciju ES un Austrumu partnerības valstīs. Pirms tam Jānis bija Latvijas prezidentūras ES Padomē preses sekretārs Briselē, kas nodarbojās ar telekomunikāciju, transporta, enerģētikas, vides, izglītības un citiem jautājumiem. Jānis ir strādājis arī vadošajās sabiedrisko attiecību (Porter Novelli), reklāmas (DDB) un mediju (Omnicom Media Group) aģentūrās Latvijā.

Madara Šrādere

ir grafikas dizainere ar ievērojamu maketēšanas pieredzi. Viņa ir strādājusi ar drukātajiem preses izdevumiem, digitālajiem materiāliem, kā arī interneta mediju analīzi un izpēti. Viņas sadarbības partneru vidū ir nevalstiskās organizācijas, pētniecības iestādes, mediju aģentūras, valdība un privātais sektors.

Vitālijs Rakstiņš

ir drošības un noturības praktiķis ar 18 gadu pieredzi Latvijas Iekšlietu ministrijā un Aizsardzības ministrijā. Juridiskā departamenta direktors (2010-2012), aizsardzības padomnieks aizsardzības misijā NATO (2012-2015), Krīzes vadības departamenta direktors (2015-2021), aizsardzības padomnieks Apvienotajā Karalistē (kopš 2021). Kopš 2021. gada – Ukrainas Aizsardzības ministrijas nerezidējošais padomnieks. Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzējs un pētnieks. Starptautiskas ekspertu grupas loceklis, kas izstrādā aizsardzības augstskolu izturētspējas mācību programmu (PFP konsorcijs, 2023-2024). Grāmatu “Hibrīdkara dienasgrāmatas” (2022/2023), “Pretošanās” (2022) un “Noturība” (2023) autors.