Sandis Šrāders: Kā pandēmija pārveidojusi globālo kārtību – Ķīna un Amerikas Savienotās Valstis

Sandis Šrāders: Kā pandēmija pārveidojusi globālo kārtību – Ķīna un Amerikas Savienotās Valstis

COVID-19 ir sarežģījis starptautisko vidi, radot sīvāku konkurenci starp tādām lielvalstīm kā Amerikas Savienotās Valstis un Ķīna, to partneru (piemēram, Eiropas Savienības un Krievijas) lomu, kā arī atbalstītajiem principiem – demokrātiju un autokrātiju. Tā rezultātā globālā liberālā kārtība, kas balstās uz demokrātisku sadarbību un aliansēm, konkurē ar “džungļu likumu” paradigmu, kurā katrai valstij vispārējā anarhijas situācijā primāri ir jāņem vērā savas alianses un drošības intereses pret pieaugošajām varām.

Tādi autoritāri režīmi kā Ķīnas Tautas Republika vai bijusī komunistiskā un autoritārā Krievija grauj Rietumu liberālās pasaules kārtību, cenšoties paplašināt savu ietekmi gan politiski, gan ģeoekonomiski. Šīs tendences ir novedušas pie liberālos un demokrātiskos principos balstītu Rietumu institūciju novājināšanās. Turklāt šobrīd šī sāncensība saskaras ar papildu spiedienu, ko rada COVID-19.


Autors Dr. Sandis Šrāders ir Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes loceklis un Krievijas stratēģisko un militāro pētījumu pētnieks Baltijas Aizsardzības koledžā (Baltic Defence College).

Publikāciju angļu valodā iespējams izlasīt šeit:

https://www.rigaconference.lv/wp-content/uploads/How-the-Pandemic-Has-Reshaped-the-Global-Order.pdf