Sanda Šrādera grāmatas atzinums CEPS

Sanda Šrādera grāmatas atzinums CEPS

LATO valdes locekļa un bijušā ģenerālsekretāra Sandra Šrāders zinātnisko rakstu grāmata “Nemierīgs pagātnes apskāviens” (A Restless Embrace of the Past) atzinīgi novērtēja Eiropas politikas pētījumu centrs (Centre for European Policy Studies (CEPS)).

Zinātnisko rakstu krājums tika radīts Baltijas Aizsardzības koledžas ikgadējās Krievijas konferences ietvaros. Grāmatā ir apkopoti gan Rietumu, gan Krievijas pētnieku raksti, kas sadalīti četrās nodaļās – Viedokļi Krievijas iekšienē, Varas dinamika un uztvere, Krievijas – Baltijas attiecības un Krievijas intereses ārzemēs. Krājums redaktori ir Sandis Šrāders un Terijs Spensers (Terry Spencer).

Rakstu iespējams izlasīt šeit.

Grāmatu iespējams izlasīt šeit.