Rīgas Konferences lekciju sēriju turpina Airis Rikveilis ar lekciju “ES stratēģiskais kompass: vai tas nodrošinās stratēģisko autonomiju?”

Rīgas Konferences lekciju sēriju turpina Airis Rikveilis ar lekciju “ES stratēģiskais kompass: vai tas nodrošinās stratēģisko autonomiju?”

2021. gada 23. februārī Rīgas Konferences lekciju sēriju turpināja Airis Rikveilis, Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariāta nacionālais eksperts, iepazīstinot dalībniekus un klausītājus ar ideju par ES stratēģisko kompasu un stratēģiskās autonomijas nodrošināšanas iespējamību. 

Eiropas Savienība saskaras ar jauniem un pieaugošiem apdraudējumiem un izaicinājumiem. Lai cīnītos pret tiem, aizsargātu savus pilsoņus un stiprinātu savu stratēģisko autonomiju, kļūstot par spēcīgāku globālo partneri, ES ir jādefinē, kāds drošības un aizsardzības dalībnieks  vēlas būtStratēģiskā kompasa ideja ir ierosināta, lai palīdzētu stiprināt kopējo Eiropas drošības un aizsardzības kultūru un lai palīdzētu noteikt konkrētus rīcībpolitikas mērķus.

Aira Rikveiļa lekcija ir daļa lekciju sērijas Rīgas Konferences papildus pasākumu programmā, kas plānota līdz Rīgas Konferencei 2021. Arī šogad konference norisināsies rudenī. Programmā iekļautas arī publiskās diskusijas, intervijas un specializēti politikas ziņojumi par nozīmīgām ārējās un drošības politikas tēmām. Pirmā no diskusijām notika 15. decembrī, un tajā tika apspriesta visaptverošas pieejas iespējamība Eiropas Savienības stratēģiskajā autonomijā.

Lekciju angļu valodā iespējams noklausīties šeit:

https://www.youtube.com/watch?v=1-a5b2xDuQY&t=2s