LATO organizē diskusiju par Eiropas Savienības stratēģisko autonomiju

LATO organizē diskusiju par Eiropas Savienības stratēģisko autonomiju

Pēdējo piecu gadu laikā arvien biežāk ES dalībvalstis savā politiskajā diskursā piesauc stratēģiskās autonomijas jēdzienu. Sākotnēji šī jēdziena saturu galvenokārt veidoja apņemšanās piedalīties starptautiskajās drošības jautājumu risināšanā kā vienotam aktierim bez NATO un ASV klātbūtnes. Vairums valstu uz šādu iniciatīvu skatījās piesardzīgi, jo vēsturiskā pieredze liecināja, ka ES ietvaros vienoties par aizsardzības politiku bija gandrīz neiespējami. Taču norises pasaulē, kaimiņos un pašās dalībvalstis ir mudinājušas pārskatīt stratēģiskās autonomijas konceptu. Arvien biežāk ar šo jēdzienu apzīmē ES spēju (vai nespēju) pašai risināt stratēģiski svarīgus jautājumus starptautiskās nestabilitātes apstākļos.

Cik stratēģisks ir ES globālās politikas skatījums? Cik stratēģiski ES veido un attīsta savas spējas? Vai ES ir nepieciešama un iespējama visaptveroša stratēģiskā autonomija?

Noklausies diskusiju par Eiropas Savienības stratēģisko autonomiju starp Andri Kužnieku, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā pienākumu izpildītāju, Jāni Karlsbergu, politikas direktoru – valsts sekretāra vietnieku LR Aizsardzības Ministrijā, un Andžeju Viļumsonu, LR Ārlietu ministrijas Pirmā divpusējā departamenta direktoru. Diskusiju moderēja Žaneta Ozoliņa, LATO Valdes priekšsēdētāja.

 

Diskusiju iespējams noklausīties šeit: