Konference “Latvijas dalība NATO: ieguvumi sabiedrībai un ekonomikai”

Konference “Latvijas dalība NATO: ieguvumi sabiedrībai un ekonomikai”

2016. gada 19. martā konferenču centrā Citadele tikās Baltijas valstu valdību, aizsardzības industriju un nevalstiskā sektora pārstāvji, uzņēmēji, akadēmiķi un pētnieki, lai pārspriestu jaunākās aizsardzības nozares attīstības tendences. Konferenci rīkoja Latvijas Transatlantiskā organizācija sadarbībā ar Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federāciju. Konferenci norisinājās ar NATO Publiskās divīzijas departamenta un ASV vēstniecības Rīgā atbalstu.

Konferencē „Latvijas dalība NATO: ieguvumi sabiedrībai un ekonomikai” eksperti apmainījās ar viedokļiem par jaunākām hibrīdkara metodēm un no tām izrietošajiem draudiem. Tika runāts par potenciālajiem risinājumiem un aizsardzības industrijas nākotnes attīstības virzieniem.

Hibrīdkara kontekstā trīs NATO reakcijas principi, lai cīnītos ar draudiem, tika identificēti: 1) gatavība reaģēt gan nacionālā, gan alianses līmenī; 2) atturēšanās, pielietojot aizsardzības metodes atkarībā no draudiem; 3) kolektīvā drošība, kas balstīta uz Ziemeļatlantijas līguma 5. pantu.

 

Diskusijas laikā izkristalizējās vērtīgas idejas par iespējām uzlabot Latvijas aizsardzības industriju, kā, piemēram, aizsardzības izdevumu palielināšana un efektīva tā pārdale. Kā svarīgs aspekts tika minēts finansējums pētniecībai. Tika atzīmēts, ka nepieciešama sadarbība starp visām iesaistītajām pusēm – valdību, industriju un pētījumu centriem-, lai sasniegtu labākos iespējamos rezultātus.