Gunda Reire: Gudrs kalps, bet bīstams saimnieks. Sabiedrības reakcija uz tehnoloģiju attīstību un Infodēmiju

Gunda Reire: Gudrs kalps, bet bīstams saimnieks. Sabiedrības reakcija uz tehnoloģiju attīstību un Infodēmiju

Ceturtā rūpnieciskā revolūcija vairs nav tikai prognoze; tā ir šeit, un tā sniedzas daudz tālāk par tehnoloģiju attīstību un nākotnes ekonomiku. Tās ātrums ir eksponenciāls, veicinot dziļas, sistēmiskas pārmaiņas ikvienā cilvēka dzīves aspektā. Jautājums ir – vai sabiedrības visā pasaulē mainās tikpat ātri un vai tās spēs attiecīgi pielāgoties tehnoloģiju attīstības tempam?

Jau šobrīd var redzēt, ka tehnoloģiju ietekme uz cilvēku dzīvi var būt gan graujoša, gan ļoti radoša. Spilgts piemērs ir modernās informācijas tehnoloģijas. Tās ļauj izplatīt informāciju milzīgā ātrumā un apjomā, kā arī tās ietekmē valstu un starptautisko ekonomiku, politiku, drošību un sabiedrību kopumā.

Šobrīd arvien lielāku uzmanību gūst termins “Infodēmija”, ko oriģināli radīja Deivids Dž. Rokofs (David J. Rothkopf); tas ir vārdu “informācija” un “epidēmija” savienojums, kas norāda uz pārmērīgu un tālejošu gan precīzas, neprecīzas informācijas izplatīšanos par konkrētiem tematiem un jautājumiem.

Apsverot visu iepriekš teikto, Infodēmija var nodarīt vairāk ļauna nekā pati pandēmija. Jaunās tehnoloģijas jau ir ietekmējušas sabiedrības uztveri un pamatvērtību sistēmu. Tomēr paliek uztraucošs jautājums – vai tas ir uz labu vai sliktu?


Autore Dr. Gunda Reire ir Latvijas Republikas Ārlietu ministra padomniece stratēģiskās komunikācijas, demokrātijas un publiskās diplomātijas jautājumos.

Publikāciju angļu valodā iespējams izlasīt šeit:

https://www.rigaconference.lv/wp-content/uploads/A-Clever-Servant-but-a-Dangerous-Master.pdf