Diskusija par informācijas drošību Latvijas austrumu pierobežas reģionos

Diskusija par informācijas drošību Latvijas austrumu pierobežas reģionos

2022. gada 11. februārī notiks atvērtā diskusija, kas būs veltīta informācijas drošībai Latvijas austrumu pierobežā. Diskusijā tiks runāts par Latvijas Transatlantiskās organizācijas (LATO) projekta #DrošaRobeža rezultātiem. Tajā piedalīsies Valsts kancelejas, Iekšlietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas, kā arī projektā iesaistīto novadu pārstāvji.

LATO projekta #DrošaRobeža ietvaros 2021. gada nogalē notika astoņas darbnīcas, kurās piedalījās četru Latvijas austrumu novadu pašvaldību un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Darbnīcās tika pārrunāti dezinformācijas izaicinājumi un informācijas izturētspējas stiprināšanas iespējas, apspriesti rīcības modeļi krīzes gadījumos, kā arī pašvaldību šī brīža prakses cīņā ar dezinformāciju.

Darbnīcu rezultāti apliecina, ka visās četrās pašvaldībās – Augšdaugavas un Alūksnes novados, Krāslavā un Viļakā – pašvaldību darbinieki un neformālie līderi demonstrēja augstu pilsonisko apziņu un gatavību aktīvi iesaistīties vietējās kopienas un nacionālās drošības stiprināšanā. Aktīvi iesaistījās arī Valsts Kancelejas, Iekšlietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas un NATO StratCom pārstāvji. Diskusijas ar nacionāla līmeņa politikas ieviesējiem ļāva visām iesaistītajām pusēm gūt jaunas atziņas un idejas, kā būtu iespējams stiprināt informācijas drošību pierobežu reģionos gan pašvaldību, gan valstiskā līmenī.

Diskusijā piedalīsies Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta vadītājs Rihards Bambals, Aizsardzības ministrijas padomnieks Lielbritānijā Vitālijs Rakstiņš, Iekšlietu ministres padomniece stratēģiskās komunikācijas jautājumos Linda Curika un Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks. Diskusiju moderēs Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes priekšsēdētāja Žaneta Ozoliņa. Diskusija notiks Zoom platformā, un piekļuves saite būs atrodama LATO Facebook lapā.

Projekta gala ziņojums būs publiski pieejams Latvijas Transatlantiskās organizācijas mājas lapās www.lato.lv un www.securebaltics.eu.

Projektu #DrošaRobeža organizēja LATO sadarbībā ar Valsts kanceleju un NATO publiskās diplomātijas nodaļu. Projekts tika īstenots ar Augšdaugavas, Alūksnes, Krāslavas un Balvu novadu pašvaldību, Iekšlietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas un NATO StratCom atbalstu.