Baltijas valstu jauno politisko līderu meistarklases

Baltijas valstu jauno politisko līderu meistarklases

2020. gada 26. septembrī tika atklātas Baltijas valstu Jauno politisko līderu meistarklases, kurās piedalījās 40 jaunie politiskie līderi no visām trim Baltijas valstīm. Projektu realizēja Latvijas Transatlantiskā organizācija sadarbībā ar Konrāda Adenauera fondu Baltijas valstīs, Igaunijas Atlantijas līguma asociāciju (EATA) un Lietuvas Atlantijas līguma asociāciju. Programmas ietvaros jauniešiem 6 nedēļu laikā tika sniegta iespēja izzināt Baltijas vadošo politiķu, praktiķu un politologu viedokļus un pieredzi, kā arī gūt ieskatu apgūto zināšanu praktiskajā pielietojumā, klausoties lekcijas un piedaloties diskusijās.

Meistarklases notika interneta vidē, kas ļāva Baltijas jauniešiem neatkarīgi no atrašanās vietas piedalīties un diskutēt par tādām politiski nozīmīgām tēmām kā demokrātija un vērtības, politiskā līdzdalība un laba pārvaldība, ilgtspējīga vide, līderība, Baltijas valstu politiskā un ekonomiskā sadarbība, drošības jautājumi, kā arī Eiropas Savienības loma Baltijas valstīs.