Baltijas Reģiona Jauno līderu Akadēmija ir sākusies!

Baltijas Reģiona Jauno līderu Akadēmija ir sākusies!

Š.g. 27. martā aizsākās Baltijas jūras reģiona jauno līderu akadēmija, ko organizē Latvijas Transatlantiskā organizācija ciešā sadarbībā ar Konrāda Adenauera fondu Baltijas valstīs.  Akadēmijas atvēršanas pasākumā uzrunu teica Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes priekšsēdētāja prof. Žaneta Ozoliņa un Konrāda Adenauera fonda Baltijas valstīs biroja vadītāja Elizabete Bauere. Tāpat arī Akadēmijas dalībniekiem bija iespēja noklausīties politologa, kompānijas “Hans Advice” izpilddirektora  Dr Floriāna Harleba  lekciju “Nacionālās pieejas Solidaritātes mainīgajam jautājumam”, kam sekoja diskusijas par šo jautājumu.

Baltijas jūras reģiona jauno politisko līderu akadēmija ir programma ir jauniem, talantīgiem iedvesmotiem līderiem, kas interesējas par politiku un sociālajiem procesiem. Tās ietvaros tiek apskatīti tādi nozīmīgi jautājumi kā demokrātiskās vērtības, ES, NATO, ārējā un drošības sadarbība Baltijas jūras reģionā. Akadēmiju organizē Latvijas Transatlantiskā organizācija ciešā sadarbībā ar Konrāda Adenauera fondu Baltijas valstīs.