Žurnālā “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” iekļautas Latvijas jauno politisko līderu meistarklašu dalībnieku esejas

Žurnālā “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” iekļautas Latvijas jauno politisko līderu meistarklašu dalībnieku esejas

Šis žurnāla “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” izdevums apkopo esejas, kuras tapušas Latvijas Transatlantiskās organizācijasKonrāda Adenauera fonda un Latvijas Politologu biedrības organizētā projekta “Latvijas jauno politisko līderu meistarklases” ietvaros. Projekts tika pielāgots esošajai situācijai valstī, lai nodrošinātu politiķu un vadošo politikas zinātņu akadēmiķu dalību meistarklasēs, kurās piedalījās jaunieši no Latvijas, kuri jau bija pierādījuši savas vadības prasmes un/vai plānoja veidot politisku karjeru nākotnēProjekta mērķis bija palielināt dalībnieku politiskās un citas būtiskās kompetences, nodrošinot viņus ar pamatprasmēm, kas nepieciešamas dalībai demokrātiskos politiskajos procesos. Sešu nedēļu laikā dalībnieki ieguva teorētiskās zināšanas, praktiskās iemaņas un izpratni par tādiem jautājumiem demokrātisko vērtību nozīme, politiskā līdzdalība, transatlantiskā drošība un Eiropas apvienošana.

Organizatori sadarbojās projekta īstenošanai vairāku iemeslu dēļPirmkārt, organizācijām ir kopīgas vērtības – visas trīs organizācijas augstu vērtē demokrātiju, iekļautību, mieru un taisnīgumu. Mēs uzskatāmka ir jāīsteno eiropeizācijas centieni, jāstiprina transatlantiskās attiecības, arī jāveicina demokrātisko un liberālo vērtību konsolidācija. Otrkārt, mēs uzskatām, ka ir svarīgi veicināt jaunatnes iesaisti. Ieguldot jauniešos, mēs varēsim veicināt demokrātiju, mieru un ilgtspējīgu attīstību nākotnē, jo visi jaunieši ir Eiropas demokrātiskās sistēmas dalībnieki. Treškārt, jaunieši var dot lielu ieguldījumu politikāViņiem ir daudz labu ideju par to, uzlabot mūsu sabiedrības demokrātisko sistēmu un sabiedrības bagātību kopumā, bet viņi bieži jūt, ka viņu uzskati politiskajās debatēs ir nepietiekoši novērtēti vai viņiem nav bijusi pietiekoši liela piekļuve un kompetences pilnai līdzdalībai. To var mainīt, ja jauniešus aktīvi atbalsta pieredzējuši politiķi un eksperti.

Meistarklašu dalībnieku rakstīto eseju kolekcija dod iespēju izvērsti izprast jauniešu viedokli. Esejās viņi pauž savas idejas un politiskos ideālus, arī aizstāv daudzveidīgas intereses. Tieši tāpēc jaunieši veicina plašāku diskusiju par Latvijas un Eiropas nākotni.


Publikāciju angļu valodā iespējams izlasīt šeit:

https://www.mfa.gov.lv/images/ES/Sabiedribas_Informesana_ES_jaut/ES_2020_2_WEB.pdf