LATO ģenerālsekretāre Sigita Struberga: Gatavojamies visaptverošās valsts aizsardzības sistēmas ieviešanai

LATO ģenerālsekretāre Sigita Struberga: Gatavojamies visaptverošās valsts aizsardzības sistēmas ieviešanai

Viena no aktuālākajām šībrīža tēmām ir Latvijas visaptverošās valsts aizsardzības sistēmas ieviešana, kas neapšaubāmi uzskatāma par nozīmīgu jautājumu mūsu valsts drošības stiprināšanā. Lai arī kopumā sabiedrība un atbildīgās iestādes šādas sistēmas ieviešanu uztver optimistiski, pastāv vairāki būtiski izaicinājumi. Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta (LU SPPI) pētnieku grupa, to skaitā Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāre Sigita Struberga, ar Latvijas Zinātnes padomes atbalstu veic pētījumu par Latvijas iedzīvotāju subjektīvo drošības uztveri. Šī pētījuma mērķis ir apskatīt iespējamos sarežģījumus, kuri varētu potenciāli bremzēt visaptverošās valsts aizsardzības ieviešanu Latvijā.

“Valsts visaptverošā aizsardzība nenozīmē tikai tēvzemes mīlestību un gatavību to aizstāvēt ar ieročiem rokās (kas, kā liecina statistika, arī nav nemaz tik liela). Tas patiesībā ir daudz dziļāks sabiedrības transformācijas process, kas pieprasa visu iedzīvotāju vēlēšanos, gatavību un spēju pilnvērtīgi iesaistīties,” viedokli par visaptverošās valsts aizsardzības sistēmu pauž Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāre Sigita Struberga un LU Politikas zinātnes nodaļas vadītāja Iveta Reinholde.


Publikāciju iespējams izlasīt šeit:

https://lvportals.lv/viedokli/313686-gatavojamies-visaptverosas-valsts-aizsardzibas-sistemas-ieviesanai-vai-ir-pamats-bazam-2020?fbclid=IwAR1DptN0V98fu1GDPDW0XlYj5Sv6_JtXInug242M_zHLsJrGhzgCuwjRdE4