LATO interviju sērija #7: Izturētspēja uzmanības centrā

LATO interviju sērija #7: Izturētspēja uzmanības centrā


Izturētspēja, līdzīgi kā daudzi citi koncepti, šobrīd ir kļuvusi par karstu tematu. Par izturētspēju runā gan NATO, gan Eiropas Savienība, kā arī vairākas valstis ir uzsākušas izturētspējas stratēģiju izstrādi. Nesenie notikumi, kā COVID-19 un Suecas kanāla sastrēgums, atgādināja valstīm par nepieciešamību pārskatīt un uzlabot savu izturētspēju, lai tās varētu efektīvi un pietiekami strauji atbildēt uz mūsdienu izaicinājumiem.
Tomēr mums ir jāsāk ar jautājumu – kas īsti ir izturētspēja? Kāpēc izturētspēja ir kļuvusi par vienu no centrālajiem jautājumiem drošības diskursā? Kā šīs pārmaiņas ietekmē jebkuru sabiedrības locekli? Kā ir iespējams novērtēt izturētspējas līmeni?

Šajā podkāsta sērijā Ieva Bērziņa, vadošā pētniece Latvijas Aizsardzības akadēmijā, intervē Vitāliju Rakstiņu, Krīzes vadības departamenta direktoru Aizsardzības ministrijā, par izturētspēju.
Intervijas valoda: angļu

Šī intervija ir daļa no interviju sērijas, kas radīta ikgadējās Rīgas Konferences ietvaros, ko organizē Latvijas Transatlantiskā Organizācija, sadarbībā ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju un Latvijas Republikas Ārlietu ministriju. Galvenais mērķis šīm intervijām ir turpināt diskusijas starp ikgadējām konferencēm.