LATO interviju sērija #13: Vai sloga dalīšana ir prioritāra koncepcija NATO?

LATO interviju sērija #13: Vai sloga dalīšana ir prioritāra koncepcija NATO?


NATO sabiedroto pienākumu sadalei ir liela nozīme, jo tā ir risku un izmaksu sadale, lai sasniegtu kopīgu mērķi. 2 % budžeta slieksnis ir tikai viens no veidiem, kā NATO dalībvalstis sadala savus pienākumus. Kā ir attīstījusies sloga sadale starp NATO dalībvalstīm? Kā sloga un riska dalīšanas koncepcijas var piemērot NATO misijās, piemēram, Afganistānā? Kā varētu uzlabot sloga sadali?

Saruna starp Luisu Verengu (Louis Wierenga), jaunāko pētnieku salīdzinošās politikas jomā Johana Skytte Politikas studiju institūtā, Tartu Universitātē, un Eoinu Maknamaru (Eoin McNamara), doktora grāda kandidāts, Johana Skytte Politikas studiju institūts, Tartu Universitāte.