LATO ģenerālsekretāre Sigita Struberga: Covid-19 Latvijā: vai esam veiksmīgākie Eiropā?

LATO ģenerālsekretāre Sigita Struberga: Covid-19 Latvijā: vai esam veiksmīgākie Eiropā?

Latvijas iedzīvotāju dzīve kopš šī gada marta ir apgriezta kājām gaisā. Nepilna pusgada laikā esam sastapušies ar vēl nepieredzētiem sociālās, ekonomiskās un arī politiskās dzīves ierobežojumiem. Pandēmija, līdzīgi kā citu Eiropas Savienības valstu iedzīvotājus, arī mūs pārsteidza nesagatavotus. Tomēr kopējā statistika liecina, ka Latvijā saslimušo skaits ir samērā neliels, līdz ar to mūsu valsts tiek minēta kā labās prakses piemērs savlaicīgai un labi organizētai krīzes pārvaldībai. Vai tiešām pārvaldība ir bijusi tik veiksmīga, un cik lielu uzticēšanos valsts pārvaldes institūcijām tā viesusi Latvijas sabiedrībā?

Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta (LU SPPI) pētnieku grupa valsts pētījumu programmas ietvaros veic valsts pārvaldes iestāžu darba analīzi un pēta Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes ietekmi uz valsts pārvaldi ar mērķi sniegt ieguldījumu noturīgu un drošu, iedzīvotājiem draudzīgu servisu izstrādē. Analīzei izmantoti kā sekundāri, tā arī unikāli dati, kas iegūti, pētot valsts pārvaldes institūciju darbu krīzē, kā arī noskaidrojot iedzīvotāju viedokli par krīzes pārvaldību un gatavību iesaistīties tajā. Ar LU Politikas zinātnes studentu atbalstu iegūti dati par valsts pārvaldes institūciju krīzes komunikāciju un labas pārvaldības principu ievērošanu, izpētot 115 valsts pārvaldes iestāžu (ministriju un padotības iestāžu) mājaslapās publicēto informāciju šī gada martā un aprīlī.

Līdzās šim tika analizēts arī Latvijas populārāko mediju saturs, lai izgaismotu krīzes komunikācijas īpatnības plašākā perspektīvā. Tāpat arī tika veikta sabiedriskās domas aptauja, kurā piedalījušies 1012 respondenti. Pētījuma sākotnējie rezultāti liecina par vairākiem nozīmīgiem izaicinājumiem, ko būtu nepieciešams ņemt vērā, pilnveidojot krīžu pārvaldību Latvijā.


Publikāciju iespējams izlasīt šeit: 

https://lvportals.lv/viedokli/319822-covid-19-latvija-vai-esam-veiksmigakie-eiropa-2020