LATO dalība SPS seminārā par Ukrainas izturētspēju

LATO dalība SPS seminārā par Ukrainas izturētspēju

2021. gada 19. – 21. maijā Sumi, Ukrainā 35 jomas eksperti un amatpersonas no Ukrainas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas pulcējās, lai apspriestu pašreizējās sabiedrības vājās vietas un problēmas attiecībā uz izturētspējas veidošanu saistībā ar COVID-19 pandēmiju. Starptautiskajam pasākumam bija gan publiskās, gan slēgtās daļas. Šajā seminārā piedalījās arī LATO ģenerālsekretāre Sigita Struberga un projektu vadītājs Kristaps Celmiņš.

Pirmajā paneļdiskusijā NATO Informācijas un dokumentācijas centra Ukrainā direktore Vineta Kleine atzīmēja, ka izturētspēja ir kļuvusi par būtisku NATO un Ukrainas sadarbības aspektu. Kijevas Mohilas akadēmijas Nacionālās universitātes Starptautisko attiecību departamenta vadītājs Dr. Maksims Jakovļevs uzsvēra, ka ir jāpārdomā NATO loma un ideja par kolektīvo drošību politiskajā diskursā ne tikai Ukrainai, bet arī sabiedrotajiem.

“Ne tikai iedzīvotāji vai iestādes, bet visa sociālā struktūra pati par sevi ir ievainojama, t.i., sociālo attiecību sistēma”, – sacīja Dr. Irina Eihelsone, Austrumeiropas tīkla “Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict” pārstāve. Pēc Dr. Eihelsonas domām, sociālie konflikti ir  norma noturības veidošanas un attīstības procesā. Tomēr kritiska problēma ir tas, ka šos konfliktus var izraisīt ārzemju spēlētāji un izmantot naidīgu nodomu motivēti, lai polarizētu sabiedrību.

Semināra dalībnieki bija vienisprātis, ka propaganda ir pilnīgi dabiska parādība, kuru var novērot dažādos laukos. Saskaņā ar Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieka biroja Stratēģiskās sakaru nodaļas vadītāja Andrija Ostrovska teikto, mūsdienu bruņoti konflikti pārceļas uz informācijas sfēru, kur cīņa notiek nevis resursu, bet drīzāk sabiedrības apziņas dēļ.

Šajā sakarā visi runātāji uzsvēra, ka plašsaziņas līdzekļiem ir īpaša nozīme, jo īpaši attiecībā uz vārda un preses brīvību un sabiedriskās nostājas jautājumu konfliktu situācijās. Pēc pieaicināto ekspertu domām, mediji kā institūts visstraujāk zaudē sabiedrības uzticību, īpaši tāpēc, ka no viņu vidus nāk nepatiesa informāciju, dezinformācija, slēptās reklāmas un cits manipulatīvais saturs.

Eksperti noslēdza semināra publisko daļu ar vienošanos veicināt profesionāla tīkla izveidi efektīvam dialogam un dinamiskām partnerībām starp valsts un nevalstiskām iestādēm, lai nodrošinātu elastību cīņā pret draudiem un palielinātu sabiedrības izturētspēju starptautiskā, valsts, reģionālā un vietējā līmenī.

Semināru organizēja Starptautiskais Aizsardzības un drošības centrs (International Centre for Defence and Security) un Reģionālās drošības pētniecības centrs Sumi Valsts universitātē (Research Centre for Regional Security at Sumy State University) partnerībā ar Resilient Ukraine attīstības sadarbības programmu un NATO Zinātnes miera un drošības programmas atbalstu.

 

Avots: Resilient Ukraine