Izsludinām NATO veltītu zīmējumu konkursu skolēniem “Sargāsim Latviju kopā”

Izsludinām NATO veltītu zīmējumu konkursu skolēniem “Sargāsim Latviju kopā”

Atzīmējot Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dibināšanas 73. gadskārtu, 18. gadadienu kopš Latvijas pievienošanās NATO, kā arī NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas 5. gadadienu, tiek izsludināts zīmējumu konkurss 1.–12. klašu skolēniem “Sargāsim Latviju kopā”.

Konkursu rīko Ārlietu ministrija, Aizsardzības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas Transatlantiskā organizācija, un tā mērķis ir rosināt bērnos un jauniešos interesi par NATO, Latvijas dalību NATO, kā arī veicināt drošības sajūtu, ko rada piederība organizācijai. Skolēnu uzdevums būs atspoguļot savas idejas un sajūtas par konkursa tēmu, darbā būtu vēlams atainot savu redzējumu par Latvijas drošību un aizsardzību.

Vērtēšana notiks piecās klašu grupās: 1.–2. klase; 3.–4. klase; 5.–7. klase; 8.–9. klase; 10.–12. klase. Tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji katrā klašu grupā. Galvenā balva – ekskursija uz Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Ādažu militāro bāzi.

Zīmējumus jānosūta Latvijas Transatlantiskajai organizācijai līdz 4. aprīlim, uz aploksnes norādot “KONKURSAM”. Adrese: Alberta iela 13, Rīga, LV-1010. Darba aizmugurē jānorāda šāda informācija par autoru: vārds, uzvārds, vecums, skolas nosaukums un klase, skolēna un skolotāja e-pasts un tālruņa numurs.

Lūdzam iepazīties ar konkursa nolikumu šeit.