#DrošaRobeža

#DrošaRobeža

No 2021. gada 1. novembra līdz 31. decembrim Latvijas Transatlantiskās organizācijas (LATO) organizē informācijas telpas drošības projektu #DrošaRobeža. Projekts ietver četras darbnīcas ar astoņām simulācijas sesijām Latvijas austrumu robežas reģionos: Augšdaugavas novadā, Balvu novada Viļakā, Krāslavas novada Kārsavā un Alūksnē. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, semināri notiek tiešsaistes formātā.

Projekta rezultātā plānots noskaidrot pierobežā dzīvojošo kopienu prakses, kā pretstāvēt informatīvajiem uzbrukumiem, īpaši robežu drošības jautājumos. Kopienu pārstāvju piedāvātā pieredze un zināšanas tiks izmantotas, lai izstrādāt ieteikumus un turpmākos soļus sabiedrības informatīvās drošības veicināšanai. Projekta noslēgumā iegūtie rezultāti, izvērtējums un ieteikumi tiks prezentēti diskusijā, kurā piedalīsies kā vietēja, tā arī nacionāla un starptautiska līmeņa speciālisti. Projekta gala ziņojums būs publiski pieejams Latvijas Transatlantiskās organizācijas mājaslapās www.lato.lv un www.securebaltics.eu.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Valsts kanceleju un NATO Publiskās diplomātijas nodaļu.