LATO, EATA un KAF organizē 1. Baltijas jūras reģiona Atlantijas līguma organizāciju sanāksmi

29. septembrī Latvijas Transatlantiskā organizācija, Igaunijas Atlantiskās Asociācijas (EATA) viceprezidente Krista Mulenoka, sadarbībā ar Konrāda Adenauera fondu Latvijā uz diskusiju par aktuālajiem drošības jautājumiem aicināja Baltijas jūras reģiona Atlantijas līguma organizācijas. Diskusijas laikā dalībnieki prezentēja savu organizāciju profilus, kā arī tika pārrunāti aktuālie drošības izaicinājumi un nākotnes sadarbības iespējas. Šī diskusija uzskatāma par aizsākumu regulārām Baltijas jūras reģiona Atlantijas līguma organizāciju sanāksmēm.